UPOZORNĚNÍ

      Z důvodu zajištění bezpečného a plynulého chodu ordinace ...
detail

Naše služby

Pohovor s pacientem k získání anamnestických údajů týkajících se výskytu nemocí v rodině, prostředí v práci , doma apod.Medikace nynějších potíží, pro které pacient přichází, ev. jiných alergických obtíží.


Kožní prick testy se používají ke zjištění přecitlivělosti časného typu na nejčastější inhalační,potravinové alergeny. Test spočívá v intradermální aplikaci diagnostického alergenu (např.roztoči,kočka,pes,směs trav ) a sledování reakce na něj.Aplikují se kapky alergenu na kůži předloktí s následným vpravením látky intradermálně pomocí umělohmotného kopíčka.Aplikace je nebolestivá.Alergeny se nechají 15- 20 minut reagovat na kůži předloktí.Odečítáme zarudnutí a pupen.
 

Athopy patch testy- náplasťový test ,který se používá ke zjištění přecitlivělosti pozdního typu na inhalační a potravinové alergeny. Test spočívá v aplikaci diagnostických alergenů do komůrek speciální náplasti, která je nalepena na kůži zad.Alergeny jsou v kontaktu s kůží 48 hodin, poté se náplast odstraní a provede se první odečet reakce. Další odečet je proveden po následujících 24hodinách.

Spirometrické vyšetření.

Doporučení k dalším odborným vyšetřením na základě výsledků vyšetření a odborné konzultace.Indikace k ORL, spirometrickému,neurologickému, revmatologickému, gastroenterologickému vyšetření nebo dechové rehabilitace - kineziologické vyšetření,uvolnění spazmů

Na základě výsledků výše uvedených vyšetření je pacientovi doporučena medikamentózní léčba, edukace o povaze jeho onemocnění a doporučení režimových opatření.

Pravidelné kontroly umožní poté průběžnou úpravu léčby individuálně na míru každému pacientu.