UPOZORNĚNÍ

MUDr.Dudek 21.9. NEORDINUJE MUDr.Daňková 27.9.,11.10.NEORDINUJE -DOVOLENÁ   ...
detail

Jak přežít pylovou alergii ...

Přestože občas můžeme uvidět rozkvetlé šeříky i v době, kdy všechno normálně pokrývá ...
detail

Ceník výkonů

Vyšetření bez lékařského doporučení………    150 Kč
Aplikace nepovinného očkování…………….      100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace……………      100 Kč
Omluvenky…………………………………….                  50 Kč
Potvrzení lázní,ozdravných pobytů…………       50 Kč
Aplikace infuze…………………………………             100 Kč
Měření CRP……………………………………                 100 Kč

Jednorázový náustek na spirometrii.............40Kč

Potvrzení pro soudy a úřady………………           100Kč                                                     

Potvrzení na žádost rodičů pro potřeby školy,
školky,školní jídelny………………………               100Kč
Kopírování 1.strany………………………                   2 Kč

Opakované vystavení receptu *                      50 Kč

    
*Upozorňujeme,že pokud recept propadne,jeho opakované vystavení není hrazeno zdravotní pojišťovnou.